Zen Satori Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Zen Satori Steel Tip Dart Set-90% Tungsten
New

SKU
ZSST-523
ZSST-524
ZSST-525
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
49mm
52mm
52mm
DIAMETER
7.3mm
7.3mm
7.4mm

Add to Wishlist
$84.95
Zen Satori Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Zen Satori Soft Tip Dart Set-90% Tungsten
New

SKU
ZSSF-518
ZSSF-520
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
44mm
46mm
DIAMETER
7.0mm
7.2mm

Add to Wishlist
$84.95
Zen Tanto Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Zen Tanto Steel Tip Dart Set-90% Tungsten-
New

SKU
ZTST-623
ZTST-624
ZTST-625
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
50mm
51mm
52mm
DIAMETER
6.5mm
6.6mm
6.7mm

Add to Wishlist
$84.95
Zen Tanto Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Zen Tanto Soft Tip Dart Set-90% Tungsten
New

SKU
ZTSF-618
ZTSF-620
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
47mm
47mm
DIAMETER
6.1mm
6.4mm

Add to Wishlist
$84.95
Zen Budo Steel Tip Dart Set-80%-Tungsten- Zen Budo Steel Tip Dart Set-80%-Tungsten-
New

SKU
ZBST-823
ZBST-824
ZBST-826
WEIGHT
23gm
24gm
26gm
LENGTH
36mm
36mm
38mm
DIAMETER
9.0mm
9.0mm
9.1mm

Add to Wishlist
$59.95
Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten-18gm
New

SKU
ZBSF-818
ZBSF-820
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
35mm
36mm
DIAMETER
7.8mm
7.9mm

Add to Wishlist
$59.95
Zen Jutsu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten- Zen Jutsu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten-
New

SKU
ZJST-723
ZJST-724
ZJST-725
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
51mm
52mm
53mm
DIAMETER
7.4mm
7.4mm
7.4mm

Add to Wishlist
$59.95
Zen Jutsu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Zen Jutsu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
New

SKU
ZJSF-718
ZJSF-720
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
43mm
46mm
DIAMETER
7.1mm
7.2mm

Add to Wishlist
$59.95

SKU
ZKST-223
ZKST-224
ZKST-226
WEIGHT
23gm
24gm
26gm
LENGTH
50mm
50mm
52mm
DIAMETER
6.8mm
6.9mm
7.0mm

Add to Wishlist
$84.95
Load More Product